ul. Kozienicka 5 26-903 Głowaczów
Close

NASZE LOGO Z WARTOŚCIAM

NASZE LOGO Z WARTOŚCIAM

Czy zauważyliście, że zmieniliśmy nasze logo i pojawiły się obok niego pewne ”zaczarowane” słowa?

Uważamy, że słowa mają wielką moc zarówno w naszym życiu codziennym, poprzez zmysły słuchu i wzroku, jak też w aspekcie „programowania” wody, a co za tym idzie również naszych produktów, zawierających ten życiodajny związek. Niedowiarków odsyłamy do prac Masaru Emoto, autora takich pozycji, jak „Uzdrawiająca siła wody”, czy chociażby „Tajemnice wody”, ale nawet oni nie zaprzeczą, że obcowanie na co dzień z pewnymi słowami, czy nazwami, powszechnie uznawanymi za pozytywne, również pozytywnie może wpłynąć na nasze zachowania.

Dlatego właśnie, obok naszego logotypu umieściliśmy 9 słów, które właściwie są nazwami uczuć, czy emocji. Część z nich zawiera się w górnych poziomach MAPY SKALI ŚWIADOMOŚCI, stworzonej i opisanej przez Davida R. Hawkinsa, część dodaliśmy od siebie. Naszym zdaniem odczucia te powinny towarzyszyć nam jak najczęściej, a najlepiej, abyśmy stale byli w nich zatopieni. To one bowiem (według nas) zawierają się w tym, co tak trudno jest zdefiniować, a co zwykliśmy nazywać Miłością Bezwarunkową lub Poczuciem Ogromnej Szczęśliwości. Te wydrukowane lub wypowiedziane wyrazy mają nam tylko, to uświadomić. Kolejność tych słów nie jest przypadkowa, ale nie wartościuje ich w żaden sposób, tym bardziej, że odczucia, które one definiują mają często podobne zabarwienie emocjonalne.


W tym stanie świadomości takie pojęcia, jak „dobro” i „zło” stają się względne, a ocenianie kogokolwiek i czegokolwiek, szczególnie miarą swoich poglądów staje się zupełnie bezsensowne. To odzyskanie wewnętrznej harmonii i wszechogarniająca chęć wybaczenia, również sobie. Nie potępiaj, a raczej staraj się zrozumieć. W tym stanie doświadczanie równowagi jest niezwykle krzepiące i satysfakcjonujące i jeśli nawet pojawiają się „złe” momenty, to wiemy, że wszystkie niekomfortowe i „negatywne” odczucia są wynikiem naszej wewnętrznej projekcji. Wyzbycie się ich, to nasz problem, a rozwiązanie jest wewnątrz nas, nie na zewnątrz.


Jest pochodną AKCEPTACJI. Jest jednym z najpotężniejszych uczuć. To znalezienie sensu i ufności w tym, co nas spotyka w życiu. To także podziękowanie za i dla ludzi, którzy stanęli na naszej drodze, wszystkim bez wyjątku. To również Wybaczenie Sobie i Im. Dzięki Wdzięczności jesteśmy w stanie odczuwać Życie Tu i Teraz.


To wyzbycie się poczucia braku i poczucia straty. Odnosi się to nie tylko do aspektów ekonomicznych. Deficyt, to jedna z najbardziej destrukcyjnych energii, z jakimi przychodzi nam się mierzyć. Nie chodzi tu dosłownie o posiadanie czegokolwiek w nadmiarze. Wystarczy świadomość i ufność, że Wszechświat zawsze znajdzie najlepszą i najkrótszą drogę do zaspokojenia naszych potrzeb. To również poczucie bycia Kompletną, Wartościową i Spełnioną Istotą. Poczucie „wszechmocy” z tego wynikające otwiera nam kolejną przestrzeń.


Wynika z obfitości, ale jest przede wszystkim wyzbyciem się wszelkich uzależnień. A uzależnienie to nie tylko tak zwane nałogi. Uzależniające są przede wszystkim związki i relacje rodzinne oraz partnerskie – uzależniamy się od obecności innych osób lub od ich tzw. miłości. W bardzo dużym stopniu uzależnić może również władza i chęć dominacji nad słabszymi.


Prawdziwa RADOŚĆ pojawia się zazwyczaj po zaznaniu WOLNOŚCI. Pogoda Ducha, Wewnętrzne Dziecko – to synonimy pojawiające się zazwyczaj przy próbach opisania tego stanu odczuwania. Bycie w Radości sprawia, że czujemy się bardzo lekko. Doceniamy codzienność, nie oczekując ciągle spektakularnych zdarzeń, czerpiąc satysfakcję z prowadzonego poprzez siebie życia.


Jednym z podstawowych elementów odczuwania szczęścia jest życie w prawdzie z samym sobą. Występuje ona tylko wtedy gdy to samo myślimy, czujemy, mówimy i czynimy. Jeśli zabraknie choćby jednego z tych elementów, odczuwanie pełni szczęścia nie jest możliwe. W tym stanie świadomości kierujemy się raczej intuicją, wewnętrznym prowadzeniem niż rozumem. Czujemy wtedy, że Wszechświat zawsze zareaguje, w sposób adekwatny i najlepszy z możliwych na nasze emocje. Jednocześnie należy zrozumieć, że nie istnieje jedna, obiektywna „zewnętrzna” prawda. To pojęcie bardzo względne. Wszystko bowiem jest prawdziwe, tylko na określonym poziomie świadomości.


BOSKA MIŁOŚĆ to tak naprawdę zbiór wszystkich wymienionych tutaj stanów odczuwania. Ponieważ jednak w świadomości ludzi Miłość istnieje, jako coś pozytywnego, to znalazła również swoje miejsce i tutaj, jako osobna emocja. Należy jednak podkreślić, że chodzi nam o MIŁOŚĆ bez jakichkolwiek warunków, osądzania, uzależniania i zaborczości. Również o miłość do Wszystkiego, co istnieje, przede wszystkim do nas samych. Wstępem do tej Miłości jest empatia i „dobrotliwość”. Prawdziwej Miłości nie towarzyszy jednak litość, ani współczucie, rozumiane w potoczny sposób. Towarzyszy raczej Współodczuwanie, a nawet Jedność, rozumiana, jak niżej. Jak napisał Hawkins: „Miłość nie jest emocją, tylko sposobem bycia i odnoszenia się do świata.”


Towarzyszy uczuciu Spełnienia i Błogości. To również poczucie bycia Doskonałym i Kompletnym. W tym stanie Ducha nikt i nic nie jest w stanie oddziaływać na nas. Wszystko ma sens i potrzebę Istnienia. Każdy aspekt życia w sposób spontaniczny i synchroniczny dopasowuje się do siebie. Indywidualne JA rozpływa się w całości, a nasze uczucia, przekonania, indywidualności, tożsamości nie istnieją. Jest tylko Wewnętrzna Cisza i Światło. Stąd już tylko krok do poczucia połączenia i Jedności.


Zazwyczaj odczuwana jest w tzw. splocie słonecznym. Centralne Słońce istnieje w Galaktyce, ale to zarazem My, centrum naszego Istnienia. To poczucie, że jestem kroplą oceanu, ale i zarazem całym oceanem, jestem Wszystkim Co Jest. Jestem Zjednoczony, Nieograniczony, Niemierzalny i Bezczasowy. W tym stanie świadomości jest tylko odczuwanie Istnienia bez formy i poza jakąkolwiek przyczyną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone są wymagane *